CRIS (Curatorial Residency In Stockholm) - Jonas Ekeberg

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
31 Oct 2019

(scroll down for English)

 

CRIS, Curatorial Residency In Stockholm, är glada att kunna tillkännage Jonas Ekeberg som gäst i den nordiska gästateljén, Malongen i november 2019. I samband med vistelsen organiserar vi också att ett föredrag och release av hans nyutkomna publikation Postnordisk från Torpedo Press. Föreläsning kommer att äga rum på skandinaviska den 18 november och annonseras separat.

 

Jonas Ekeberg är redaktör for nättidskriften Kunstkritikk. Han är utbildad konstnär och har varit aktiv som kurator, kritiker och skribent i trettio år. Ekeberg har varit kritiker for NRK, Dagbladet och Dagens Næringsliv och har varit redaktör för tidskrifterna Hyperfoto, Siksi och Billedkunst. I år 2000 var han curator for Momentum – den Nordiska biennalen for samtidskonst. Samma år grundade han Oslo Kunsthall. Mellan 2002–2004 var Ekeberg curator och informationschef vid OCA, Office for Contemporary Art Norway. Mellan 2004–2009 var han direktör för Preus museum – det norska nationalmuseet för fotografi. Ekeberg är aktuell med boken Postnordisk – Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976–2016 (Torpedo Press, 2019) och kommer 2020 börja sitt arbete som konstnärlig ledare for Fotografihuset i Oslo som öppnar år 2023.

 

Curatorial Residency in Stockholm (CRIS) är ett samarbete mellan Nordiska konstförbundet i Sverige och Jonatan Habib Engqvist, curator och författare. Under sin vistelse bor kuratorer i centrala Stockholm och kan fördjupa sig i den lokala konstscenen. Projeket har pågått sedan 2015 och är tänkt som frirum för curatorer. 

 

Tidigare gäster: Elena Agudio (IT), Riksa Afiati (D), Amara Antilla (USA), Abir Boukhari (SY), Inesa Brasiske (LT), Övul O. Durmusoglu (TU), Marina Fokidis (GR), Sylvie Fortin (CA), Eva González- Sancho (ES), Juha Huskonen (FI), Adam Kleinmann (USA), Nat Muller (NL), Lorenzo Sandoval (ES), Viktorija Šiaulytė (ES), Basak Senova (TR), Joanna Sokołowska (PL), Berit Schuck (DE / EG), Maria-Thalia Carras & Olga Hatzidaki, Locus Aten (GR), Marina Vale Noronha (BRA), Iaroslav Volov (RU). CRIS har genom åren också kunnat skicka svenska kuratorer till Egypten, Finland, Grekland, Island, Iran, Mexiko och Turkiet.

 

Projektet har fått stöd från flera källor, däribland Nordisk Kulturfond, Sveriges konstråd, Stockholms stad, Institut français de Suède, de spanska ambassaderna i Stockholm, Oslo och Tallinn, Estlands utvecklingscenter för samtida konst, Kultur Skåne, Tjeckiska centret Stockholm, Danish Arts Foundation samt flera lokala samarbeten. CRIS är också partner med FRAME Finland och CCA Estland i programmet Nordiskt-Baltiskt Curatorial Exchange.

 

Om du har frågor eller behöver mer information, kontakta info@nkf.se eller jonatan(at)philosophy.se

 

 

 

CRIS, Curatorial Residency In Stockholm, is happy to announce Jonas Ekeberg as a guest at the Nordic Guest Studio, Malongen in November 2019. In conjunction to the residency, we will also organise a talk and the release his publication Postnordisk that just came out on Torpedo Press. The talk will take place in Scandinavian on November 18 and will be announced separately.

 

Jonas Ekeberg is the editor of the online magazine Kunstkritikk. He is a trained artist and has been active as a curator, critic and writer for thirty years. Ekeberg has been a critic for NRK, Dagbladet and Dagens Næringsliv and editor of the magazines Hyperfoto, Siksi and Billedkunst. In 2000 he was the curator of Momentum - the Nordic Biennial for Contemporary Art. The same year he founded Oslo Kunsthall. Between 2002 and 2004, Ekeberg was curator and Head of Information at OCA, Office for Contemporary Art Norway. Between 2004 and 2009 he was director of the Preus Museum - the National Norwegian Museum of Photography. Ekeberg just published the book Postnordisk (Oslo: Torpedo Press, 2019), which focuses on the growth and decline of the Nordic Art Scene 1976–2016. In 2020 he will begin his position as artistic director for the Photography House in Oslo, which will open in 2023.

 

Curatorial Residency in Stockholm (CRIS) is a collaboration between the Nordic Art Association in Sweden and Jonatan Habib Engqvist, curator and writer. During their residency period, curators live in central Stockholm and can immerse themselves in the local art scene. It was conceived in 2015 as free-space for curators. 

Previous guests: Elena Agudio (IT), Riksa Afiati (D), Amara Antilla (USA), Abir Boukhari (SY), Inesa Brasiske (LT), Övul O. Durmusoglu (TU), Marina Fokidis (GR), Sylvie Fortin (CA), Eva González- Sancho (ES), Juha Huskonen (FI), Adam Kleinmann (USA), Nat Muller (NL), Lorenzo Sandoval (ES), Viktorija Šiaulytė (ES), Basak Senova (TR), Joanna Sokołowska (PL), Berit Schuck (DE / EG), Maria-Thalia Carras & Olga Hatzidaki, Locus Athens (GR), Marina Vale Noronha (BRA), Iaroslav Volov (RU). 

CRIS has through the years also been able to send Swedish curators to Egypt, Finland, Greece, Iceland, Iran, Mexico and Turkey.

 

The project has been supported from multiple sources, including Nordisk Kulturfond, the Swedish Arts Council, the city of Stockholm, Institut français de Suède, the Spanish embassies in Stockholm, Oslo and Tallinn, The Estonian Contemporary Art Development Center, Kultur Skåne, Tjeckiska centret Stockholm, Danish Arts Foundation as well as several local collaborations. CRIS is also partner with FRAME Finland and CCA Estonia in the Nordic-Baltic Curatorial Exchange programme.

 

If you have questions or need more info please contact info@nkf.se or jonatan(at)philosophy.se