CRIS talks - Marina Valle Noronha and Juha Huuskonen - HIAP (FI)

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
27 Sep 2016
Time: 
17:00-19:00

 

CRIS talk - The Malleable Institution  - (scroll down for Swedish)
with guests  Marina Valle Noronha and Juha Huuskonen (HIAP)

Place:  Nordiska Gästateljén, Malongen - Nytorget 15A, Stockholm

Time: 27 September, 5 pm
Free admission, cheese, wine, non-alcoholic beverages, mingel
Please book at the latest on 26/9 at Info@nkf.se - we have a limited amount of space!

 

Welcome to a conversation with curators in residence Marina Valle Noronha and Juha Huuskonen at the Nordic Guest Studio. During their talk, they willintroduce their individual perspectives on HIAP to talk about the institution as an malleable platform, able to bend into various shapes in order to support artists' work. 

Juha will present some case examples of HIAP activities and collaborations (such as Safe Haven residencies and Learning Village events). Marina will speculate on the years to come, bringing forth time perception and environmental features as components of her work at HIAP, a position that comprises communications and events as part of an evolving curatorial project. The event is also an opportunity to discuss how to foster exchanges between the art scenes in Helsinki and Stockholm. 

Marina Valle Noronha’s and Juha Huuskonen’s residency at the Nordic Guest Studio in September is part of an on-going exchange between The Nordic Art Association and Helsinki International Artist Programme (HIAP). After Stefanie Hessler’s (SE/DE) residency in Helsinki through CRIS in February and the Finnish artists Jonna Kina and Aleksi Kraama at Malongen in May, we now have the pleasure of inviting the curator and director of HIAP to spend time in Stockholm. 

Marina Valle Noronha is Curator at HIAP. She has explored the relationships between permanent collections and temporary exhibitions, including display methods that experiment with exhibition props and environmental features, such as light, sound and plants. She has worked with institutions such as El Museo del Barrio, USA and Fundação Municipal de Cultura, Brazil to produce exhibitions, and has been the curator of exhibitions at institutions such as Delfina Foundation, UK, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Italy, Abrons Arts Center and Hessel Museum of Art, USA, and Konsthall C and Moderna Museet, Sweden. Marina is currently preparing a PhD in Curatorial Theory at Aalto University, Finland. She holds a MA in Curatorial Studies from CCS Bard, USA, practical curatorial training from Konstfack’s CuratorLab Programme, Sweden, and a B.Sc. (Honours) in Architecture from UFMG, Brazil. 

Juha Huuskonen is Director of HIAP. He is an artist, organizer, curator, and software designer based in Helsinki, Finland. His long-term interests lie in new forms of learning, democracy, and grassroots activism. Recent activities include setting up the Alternative Design Capital in Helsinki (2012), coordinating the first Open Knowledge Festival (2012), and working as the Program Director of Pixelache Festival (2002-2011). He was also a co-founder of katastro.fi media art collective (1998) and Avanto Media Art Festival (2000). He currently works as the Director of HIAP Helsinki International Artist Program.

Helsinki International Artist Programme (HIAP) initiates and supports new approaches in producing, understanding, studying and valuing art. HIAP residency programmes provide opportunities for international arts professionals to undertake creative work, conduct research, build networks and engage in an interdisciplinary dialogue with the HIAP community.

Curatorial Residency in Stockholm (CRIS) is a collaboration between the Nordic Art Association in Sweden and Jonatan Habib Engqvist, curator and writer. During their residency period, curators live in central Stockholm and can immerse themselves in the local art scene. It was conceived in 2015 as free-space for curators. Previous guests have included Eva González-Sancho (ES), Abir Boukhari (SY) and Övul O. Durmusoglu (TU). This year CRIS has also been able to send Swedish curators to Egypt, Finland and Turkey. CRIS is supported by The Swedish Arts Council and the city of Stockholm as well as local collaborations for each guest. CRIS is currently developing collaborations with, among other places HIAP (Helsinki), MASS (Alexandria) and Residency Unlimited (New York). 

For more information please contact: jonatan[a]philosophy.se

---------

 

CRIS talk - The Malleable Institution  
with guests  Marina Valle Noronha and Juha Huuskonen (HIAP)

Plats: Nordiska Gästateljén, Malongen - Nytorget 15A, Stockholm

Tid: 27/9 2016, 17.00 - 19.00
Fri entré, ost, vin, alkoholfritt, mingel
OSA! senast den 26/9/ till Info@nkf.se - begränsat antal platser!

 

Välkommen till samtal med curatorerna Marina Valle Noronha and Juha Huuskonen som vistas på Nordiska gästateljén i september. Under samtalet kommer de att presentera sina respektive perspektiv på HIAP för att tala om institutionen som en formbar plattform, som kan tänjas och formas för att kunna stödja konstnärernas arbetssätt.

Juha kommer att ge olika exempel av aktiviteter och samarbeten på HIAP (som fristadsresidens och evenemang som ”Learning Village”). Marina kommer spekulera i de nästkommande åren, föra fram vår tidsuppfattning och miljöperspektiv som delar av sitt arbete på HIAP, en position som innefattar kommunikation och evenemang som del i ett växande curatoriellt projekt. Detta blir även ett tillfälle att diskutera hur man kan främja utbytet mellan konstscenerna i Helsingfors och Stockholm.

Marina Valle Noronhas och Juha Huuskonens vistelse på Nordiska Gästateljén i september är del av ett pågående samarbete mellan Nordiska Konstförbundet och Helsinki International Artist Programme (HIAP). I februari var Stefanie Hessler (SE/DE) i Helsingfors genom CRIS, i maj var de finska konstnärerna Jonna Kina and Aleksi Kraama på Malongen och nu har vi glädjen att kunna bjuda in både HIAPs curator och direktör för att spendera lite tid i Stockholm.

Marina Valle Noronha är curator för HIAP. Hon har undersökt relationen mellan tillfälliga och permanenta samlingar, inklusive presentationsformer som experimenterar med utställningsrekvisita och miljöegenskaper, såsom ljus, ljud och växter. Hon har arbetat med institutioner som El Museo del Barrio, USA och Fundação Municipal de Cultura, Brazil för att producera utställningar, och har varit utställningscurator vid Delfina Foundation, England, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Italien, Abrons Arts Center and Hessel Museum of Art, USA, Konsthall C och Moderna Museet. Marina förbereder för närvarande en PhD i curatorisk teori på Aalto universitet, Finland. Hon har en MA i Curatorial Studies från CCS Bard, USA, praktiska studier på Konstfacks CuratorLab och en B.Sc. (Honours) i arkitektur från UFMG, Brazil. 

Juha Huuskonen är direktör för HIAP. Han är konstnär, organisatör, curator och mjukvaru designer med sin bas i Helsingfors. Hans beständiga intressen gäller nya lärandeformer, demokrati och gräsrotsaktivism. På senare tid har han bland annat startat upp Alternative Design Capital in Helsinki (2012), samordnat den första Open Knowledge Festival (2012), och arbetat som programansvarig för Pixelache Festival (2002-2011). Han var en av grundarna av mediakonstkollektivet katastro.fi (1998) och Avanto Media Art Festival (2000). Numera arbetar han som direktör av HIAP Helsinki International Artist Program.

Helsinki International Artist Programme (HIAP) initierar och stödjer nya former av produktion, förståelse, studier och värdering av konst. HIAPs residensprogram erbjuder internationella konstutövare möjligheten att arbeta kreativt, forska, utveckla sina nätverk och engagera sig i en interdisciplinär dialog med gemenskapen kring HIAP.

Curatorial Residency in Stockholm (CRIS) är ett samarbete mellan Nordiska Konstförbundet och Jonatan Habib Engqvist, curator och skribent. Under sin vistelse bor curatorer i centrala Stockholm och får möjligheten att ta del av den lokala konstscenen. CRIS startades 2015 som ett frirum för curatorer. Tidigare gäster inkluderar Eva González-Sancho (ES), Abir Boukhari (SY) och Övul O. Durmusoglu (TU). I år har CRIS även kunnat skicka svenska curatorer till Egypten, Finland and Turkiet. CRIS finansieras av kulturrådet och Stockholm stad samt lokala samarbeten för varje gäst. CRIS håller bland annat på att utveckla utbyten med HIAP (Helsinki), MASS (Alexandria) och Residency Unlimited (New York).

For more information please contact: jonatan[a]philosophy.se