Curatorial Residency in Stockholm CRIS TALK

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
1 Oct 2017

CRIS TALK.  (scroll down for english version)
1 oktober 2017, kl. 19.30 – 21
Nordiska Konstförbundet, Malongen, Nytorget 15A.

Välkommen till ett publikt evenemang i Nordiska gästateljén i Malongen om att starta och driva konstinstitutioner i olika sammanhang tillsammans med Samira Hashemi (Iran), Ainslie Roddick (UK) och kommande gäst på Malongen Nancy Atakan (USA/Turkiet).

Under september och början av oktober 2017 samordnar CRIS ett nomadiskt residens i Estland, Sverige, Norge och Danmark tillsammans med The Curatorial Program for Research (CPR). I detta projekt samarbetar CRIS med Carmen Ferreyra (CPR), Susanne Ewerlöf, Karin Laansoo (Estonian Contemporary Art Development Center) och den danska curatorn Iben Elström. Under sin vistelse kommer 8 utvalda curatorer att träffa konstnärer, institutioner och ta del av olika samtal. De kommer även att besöka tre biennaler: Momentum i Moss, GIBCA i Göteborg och den unga samtidskonstbiennalen Photomonth i Tallinn. 

Carmen Ferreyra, Karin Laansoo, Susanne Ewerlöf och Jonatan Habib Engqvist har valt curatorerna efter genomgång av 80 sökande från hela värden: Agata Chinowska (Polen), Rachel Cook (USA), Inês Geraldes Cardoso (Brasilien), Samira Hashemi (Iran), Eva Riebová (Tjeckien), Ainslie Roddick (UK), Helena Santos Elorriaga (Spanien), och Wong Binghao (Singapore). 

Projektet stöds av många olika parter inklusive Nordisk Kulturfond, Kulturrådet, Stockholm stad, Spanska ambassaderna i Stockholm, Oslo och Tallinn, Estonian Contemporary Art Development Center, Kultur Skåne, Tjeckiska centret Stockholm, Danskt kulturråd samt ett flertal lokala samarbeten.

Curatorial Residency in Stockholm (CRIS) är ett samarbete mellan Nordiska konstförbundet och Jonatan Habib Engqvist, curator och skribent. Sedan starten 2015 är det tänkt som ett frirum för curatorer. Tidigare gäster i Stockholm inkluderar: Elena Agudio (IT), Abir Boukhari (SY), Övul O. Durmusoglu (TU), Eva González-Sancho (ES),  Juha Huskonen (FI), Lorenzo Sandoval (ES) och Marina Vale Noronha (BRA). CRIS har även kunnat skicka svenska curatorer till Egypten, Finland och Turkiet. 

----

CRIS TALK. 
Malongen, October 1st 2017, 7.30 – 9 pm
Nordiska Konstförbundet, Malongen, Nytorget 15A.

Welcome to a public event at the Nordic guest studio Malongen about running art institutions in various contexts in the world on the evening of October 1st together with Samira Hashemi (Iran), Ainslie Roddick (UK) and Nancy Atakan (US/Turkey), next resident at Malongen.

During September and early October 2017 CRIS is co-organising a nomadic residency in Estonia, Sweden, Norway and Denmark together with The Curatorial Program for Research (CPR). In this project CRIS works with Carmen Ferreyra (CPR), Susanne Ewerlöf, Karin Laansoo (Estonian Contemporary Art Development Center) and the Danish curator Iben Elstrom. During the residency 8 selected curators meet with artists, institutions and engage in conversation. They are also visiting three biennales: Momentum in Moss, Norway, GIBCA in Gothenburg, Sweden, and the young contemporary art biennial Photomonth in Tallinn. 

Carmen Ferreyra, Karin Laansoo, Susanne Ewerlöf and Jonatan Habib Engqvist have selected the curators from 80 applicants from all over the world: Agata Chinowska (Poland), Rachel Cook (USA), Inês Geraldes Cardoso (Brazil), Samira Hashemi (Iran), Eva Riebová (Czech Republic), Ainslie Roddick (UK), Helena Santos Elorriaga (Spain), and Wong Binghao (Singapore). 

The project is supported from multiple sources, including Nordisk Kulturfond, the Swedish Arts Council, the city of Stockholm, the Spanish embassies in Stockholm, Oslo and Tallinn, The Estonian Contemporary Art Development Center, Kultur Skåne, Tjeckiska centret Stockholm, Danish Arts Foundation as well as several local collaborations.

Curatorial Residency in Stockholm (CRIS) is a collaboration between the Nordic Art Association in Sweden and Jonatan Habib Engqvist, curator and writer. It was conceived in 2015 as free-space for curators. Previous guests include: Elena Agudio (IT), Abir Boukhari (SY), Övul O. Durmusoglu (TU), Eva González-Sancho (ES),  Juha Huskonen (FI), Lorenzo Sandoval (ES) and Marina Vale Noronha (BRA). CRIS has also been able to send Swedish curators to Egypt, Finland and Turkey.