Curatorial Residency in Stockholm (CRIS) talk #1

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
18 Feb 2015

Eva Gonzalez-Sancho (CRIS talk #1) 
Tid : 18 februari, kl. 18.00
Plats : Nordisk Gästateljé, Malongen, Nytorget 15 A, Stockholm
Gratis men begränsat med plats. Förfriskningar kommer serveras. 
OSA till info@nkf.se

Välkommen till en publik presentation av Eva González-Sancho på Nordiska Gästateljén. Hon är den första gästen inom projektet Curatorial Residency in Stockholm (CRIS).

Eva González-Sancho är curator. Hon var direktör och curator för Frac Bourgogne (Dijon, FR) mellan 2003 och 2011 och för Etablissement d’en face Projects (Bryssel, BE) mellan 1998 och 2003. Mellan 2001 och 2004 undervisade hon även i utställningshistoria vid Metz Universitet.

Hon har producerat over 50 olika utställningar på olika platser, bl.a. Lofoten International Art Festival (LIAF) 2013 [tillsammans med Anne Szefer Karlsen och Bassam El Baroni], Dora García: Where do characters go when the story is over? (CGAC, Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Spanien, 2009), the Armando Andrade Tudela exhibition: Hier, Aujourd’hui,Demain, Aujourd’hui, Demain, Hier, Aujourd’hui (2010) och Rita McBride & Koenraad Dedobbeleer: TIGHT, REPEATING BOREDOM (2008) på Frac Bourgogne. Hon har arbetat med konstnärer som Guillaume Leblon, Pedro Cabrita Reis, Lara Almarcegui, Jonas Dahlberg, Katrin Sigurdardottír, och Matthew Buckingham. Hon har även implementerat och drivit ett antal konstnärsresidens i Frankrike. 

Genom utställningar, interventioner i det offentliga rummet, residensprogram eller forskningsprojekt, intresserar hon sig genom sin curatoriella praktik för stadsrummet, “det politiska”, arkitektur, platsers funktion och frågor om språk. Det sker genom projekt som leder besökaren mot bredare frågeställningar om förutsättningarna för att förstå oss själva och andra genom specifika platser, tidpunkter och sammanhang. Hon definierar sin praktik som fokuserad på “icke-autoritära” konstnärskap – de som erbjuder utrymme för publikens egna tolkningar, en icke-spektakulär hållning som erkänner publikens relevans, individualitet och ansvar. 

För närvarande är Eva González-Sancho, tillsammans med Per Gunnar Eeg-Tverbakk, del av det curatoriella team som ska utveckla ett pilotprojekt inför en konstbiennal i Oslo, Oslo Pilot. Projektet har initierats och ägs av Oslos kulturförvaltning. Oslo Pilot kommer att vara ett aktivt, experimentellt initiativ som innebär en rad samarbeten mellan konstnärer, institutioner och publiker med målet att definiera en återkommande rendez-vous i Oslo som kretsar kring konst i det offentliga rummet. Som ett led i denna utveckling kommer Oslo Pilot stå värd för ett antal undersökande projekt och fältarbeten.

Curatorial Residency in Stockholm (CRIS) är ett samarbete mellan Nordiska Konstförbundet och Jonatan Habib Engqvist, curator och skribent. Under tre residensperioder, ges curatorer möjlighet att vistas i central Stockholm och ta del av den lokala konstscenen. Detta är en av få platser där en curator kan vistas utan att behöva producera ett specifikt projekt eller en utställning. Eva González-Sanchos CRIS residens har möjliggjorts genom stöd från Stockholm Stad, Curator Lab och den Spanska Ambassaden i Stockholm. http://www.nkf.se/

-------

(in English)

Curatorial Residency in Stockholm (CRIS)

Eva Gonzalez-Sancho (CRIS talk#1) 
When: February 18th, 6pm
Where: Nordisk Gästateljé, Malongen, Nytorget 15 A, Stockholm
Free of course, but seating is limited. Drinks will be served.
RSVP to info@nkf.se

Nordisk Gästateljé, Malongen, Nytorget 15 A, Stockholm

Free of course, but seating is limited. Drinks will be served. RSVP to info@nkf.se 

Welcome to a public presentation by Eva González-Sancho at Nordiska Gästateljén. She has been the first guest in the project Curatorial Residency in Stockholm (CRIS).
    
Eva González-Sancho is a curator. She was director and curator at Frac Bourgogne (Dijon, FR) from 2003 to 2011 and at the Art Projects Office Etablissement d’en face Projects (Brussels, BE) from 1998 to 2003, in addition to teaching History of Exhibitions at Metz University from 2001 to 2004. 

She is responsible for over 50 exhibitions at different art centres and locations among which are the Lofoten International Art Festival (LIAF) 2013 [co-curated with Anne Szefer Karlsen and Bassam El Baroni], the exhibition by Dora García: Where do characters go when the story is over? (CGAC, Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Spain, 2009), the Armando Andrade Tudela exhibition: Hier, Aujourd’hui,Demain, Aujourd’hui, Demain, Hier, Aujourd’hui (2010) and the Rita McBride & Koenraad Dedobbeleer exhibition: TIGHT, REPEATING BOREDOM (2008) at Frac Bourgogne. She has also worked with artists such as Guillaume Leblon, Pedro Cabrita Reis, Lara Almarcegui, Jonas Dahlberg, Katrín Sigurdardottir, and Matthew Buckingham, and has also implemented and directed various artists’ residency programs in France.

Through exhibitions, interventions in public spaces, artist in residence programs or research projects, her curatorial interests are often concerned with reflections on public space and “the political”, the architecture and the function of space, as well as issues related with language through projects that lead the spectator to a wider questioning of the conditions and forms of self-perception and a growing awareness of specific places, moments and contexts. She defines her curatorial approach as focused in ‘Non-Authoritarian’ art practices that offer a wide range of manoeuvre and interpretation to the public, non spectacular approaches that recognize the prominence of the spectators, their own individuality and responsibility.

Eva González-Sancho is currently, together with Per Gunnar Eeg-Tverbakk, part of the curatorial team of the pilot project for an art biennial in Oslo, named Oslo Pilot, initiated and owned by The Agency for Cultural Affairs in the City of Oslo. Oslo Pilot will constitute an active, experimental and research-based initiative involving collaborations with artists, institutions, and audiences with the goal of defining a periodic, art-in-public-space rendez-vous in the city of Oslo. As part of its research and development, Oslo Pilot will host exploratory projects and fieldwork.

Curatorial Residency in Stockholm (CRIS) is a collaboration between the Nordic Art Association in Sweden and Jonatan Habib Engqvist, curator and writer. During three residency periods, the opportunity is given for curators to stay in central Stockholm to immerse themselves in the local art scene. There are few places where curators can reside without having to produce a project or an exhibition. Eva González-Sancho’s CRIS residency has been made possible through support from the City of Stockholm, Curator Lab and the Spanish Embassy in Stockholm. http://www.nkf.se/