RISK(U) #16 - Festen som utrymme för politik - La Isla

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
16 Nov 2023
Time: 
17:00 - 24:00

I år var det 50 år sedan det var Statskuppen i Chile. I Sverige finns en stor chilensk diaspora som länge har varit en del av det svenska samhället. Hur synliggörs denna migrationsgrupp i offentligheten?
Vilka spår lämnar den efter sig?

I detta curatoriella program undersöks festen som utrymme för skapande av tillhörighet och historia för den latinska diasporan i Stockholm, genom att närma sig den legendariska salsaklubben La Isla.

Genom att återskapa och minnas en plats för fest, för dans, för åtkomst och ekot av sammanhang - vill programmet förstå salsaklubben La Isla, likväl som olika föreningsfester, som offentlig plats och minne.
Vad var La Isla för utrymme för just dig?

Innan festen bjuder vi in till samtal om festen som plats för sammanhållning, tillhörighet och avtryck i offentligheten för den diasporiska gruppen.

Programmet vill både minnas och återskapa tillhörighet och sammanhang genom att slänga en latinofest i NKFs lokaler. Här undersöks hur festen och dansen gör politik för den latinska migrationsgruppen både i klubben och i föreningslokalen. Festen som utrymme för politiklyfter hur våra föräldragenerationens fester gav unga tillgång till kultur och sammanhang.
Ta med din mami, abuelita och tias. Hälsa din papi att gitarren finns lutad mot väggen.

Samtal kl. 17.00 med Samuel Girma, René León-Rosales, Macarena Dusant och Amanda Ferrada

Fest med: 19.30 reggaeton workshop med Catarina Zarazua

21.00 hemlig performance akt – och musik till långt in på natten!

Detta är ett utforskande curatoriellt arbete mellan  Macarena Dusant, konsthistoriker, curator och Amanda Ferrada curator och som utgår från festen som politisk akt för diasporan.

- - - - -

RISK(U) rum & initiativ för samarbete och konstnärligt utvecklingsarbete.
2023 driver NKF andra omgången RISK(U) med stöd från Kulturrådet: en plattform för konstnärlig diskurs enligt konstnärers drivkrafter. I skarvarna mellan längre ateljévistelser skapas en plats för samarbeten med aktörer från det lokala konstlivet, och andra platser i Sverige. Varje RISK(U) tillfälle utarbetas i dialog med en konstnär, konstnärsgrupp eller andra fria aktörer.

- - - - - -

Samuel Girma är film- och konstcurator, aktivist och skribent. Samuel har varit en tongivande aktör i Stockholms queera bar- och klubbliv likväl som i den allmänna kulturscenen. Han skapar utrymme för byggande av community för svarta, queers och diasporan, och lär oss att i organiserandet av gemenskap ryms både festen och sörjandet som akt för läkandeprocesser och politisk agerande. Med en gedigen kunskapsbank är han en av våra mest bildade tänkare inom global politisk historia och samtid.

René León-Rosales arbetar som forskare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Han är fil. dr i etnologi och affilierad till Socialt arbete vid Södertörns högskola. Hans forskning har haft fokus på hur klass, kön och etnicitet/ras villkorar identitetsformering och lärandeprocesser bland barn och ungdomar i segregerade urbana landskap. Han har även ett speciellt intresse för populärkulturens roll i processer som både upprätthåller och utmanar maktassymetrier i samhällen som präglas av mångfald.

Macarena Dusant är fristående konstvetare, redaktör och textförfattare. Hon intresserar sig för maktstrukturer, offentlighet och exkluderingmekanismer inom det västerländska konstfältet. Dusant har sedan 2009 arbetat med och drivit flera fristående konstnärliga plattformar och organisationer. Hon är publicerad i Sverige och internationellt och har producerat ett antal undersökande och kritiska projekt. På senare år har Dusant ägnat sig åt att undersöka den diasporiska erfarenheten i den vit-normativa svenska samhälle och konstfält.

Amanda Ferrada sitter som styrelseledamot på NKF samt arbetar som kulturstrateg, verksamhetsutvecklare och curator. Hon är främst intresserad av att jobba förebyggande med kulturdriven utveckling som metod, för att stärka och skapa förutsättningar för unga och unga vuxnas eget skapande och delaktighet i beslutfattande processer i segregerade urbana miljöer. Annars har hon varit med och skapat och drivit flera plattformar som jobbar med community building och detta är något som hon vill fortsätta att utforska i sitt curatoriella arbete. Med utgångspunkten att utforska den diasporiska erfarenheten i den skandinaviska kontexten och dess villkor.

Catarina Zarazua är ordförande/projektledare för streetdance föreningen Uppsala Loves Hip Hop. Hon jobbar som dansare, koreograf och danslärare. Varit med i produktioner med koreografer som t ex Iki Gonzalez Magnusson, Paloma Madrid, Marvil Iglesias och Ellen Söderhult. Catarina har sedan 2017 undervisat i reggeaton men vart ett stort fan av musiken sedan hon upptäckte Ivy Queen som 14-åring. På hennes reggeaton klasser blandar hon influenser från hiphop, salsa och andra stilar.