RISK(U) #4: Auto-etnografi tillsammans

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
13 Jan 2020 to 19 Jan 2020

RISK(U) #4: Auto-etnografi tillsammans (scroll down for english version)

 

Ett konstnärligt utvecklingsarbete på Malongen
13-19 januari 2020 initierat av nätverket Skräddare som rebell

 

Deltagare: Pia Mauno, Jenny Magnusson, Maria Magnusson, Dorota Lukianska, Camilla Larsson, Marie Holmgren, Carina Fihn, Stina Östberg och Zsusanna Gilice Larsson mfl.

ÖPPET HUS 15/1, 17:00 - 20:00, program mellan 18:00 - 19:00
Nordiska Gästateljén Malongen, Nytorget 15A
Välkommen!

------------------------

Under en vecka möts deltagare ur nätverket Skräddare som rebell i NKFs gästateljé i Malongen. Det gemensamma arbetet kommer att fördjupa frågan kring metod, med tonvikt på auto-etnografisk forskningsmetod och dess bäring för ett konstnärligt utvecklingsarbete som sker kollektivt konstnärer och curatorer tillsammans.   

Skräddare som rebell är ett nätverk av konstnärer, curatorer och skribenter som alla har textilarbetande föräldrar - från skräddare, modister, ägare till garnaffär till textilindustriarbetare. Nätverket har funnits i över 5 år. Nätverket ordnar interna och publika möten som reflekterar över vad det textila arvet kan vara och vad det har för betydelse för ett konstnärligt arbete. Under dessa möten är samtalet grunden som vecklas ut i olika skapandemoment. Det praktiska, konstnärliga arbetet sammanförs med samtal och reflektion. Olika sorters samtal ges också möjlighet att materialiseras i utställningar, konstverk och andra sorters rumsliga presentationer. 

Öppet Hus bjuder både på informella, enskilda samtal och ett program med läsningar, film- och bildvisningar och reflektioner. 

Programmet äger rum 19.00-20.00 och tar sin konkreta utgångspunkt i ateljéhuset Malongens historia. Malongen är en av Stockholms äldsta bevarade industribyggnader. Det byggdes som ett väveri under andra halvan av 1600-talet.  

Under Öppet Hus visas delar av nätverkets gemensamma arbete och bilddokumentation från flera av nätverkets tidigare program som gjorts på bland annat Västerås konstmuseum, 2019, Göteborgs Konsthall, 2018. 

 -------------------------
 
RISK(U) rum & initiativ för samarbete och konstnärligt utvecklingsarbete.
2019 – 2020 driver NKF med stöd från Kulturrådet RISK(U), en plattform för konstnärlig diskurs enligt konstnärers drivkrafter. I skarvarna mellan längre ateljévistelser skapas en plats för samarbeten med aktörer från det lokala konstlivet, och andra platser i Sverige. Varje RISK(U) tillfälle utarbetas i dialog med en konstnär, konstnärsgrupp eller andra fria aktörer. Gästateljén Malongen är ett centralt placerat rum som varken är en ateljé tillhörande en konstnär eller en utställande institution med egna intressen, utan utgör en plats där icke-hierarkiskt och transdisciplinärt samarbete kan genomföras. Detta faktum vill NKF utveckla genom RISK(U).
 
Initiativet togs av styrelsemedlemmar Henrik Eriksson, Camilla Larsson och Liv Strand. Om ni som läser detta får lust att dela med er av ett eget konstnärligt utvecklingsarbete, tag kontakt med Liv Strand liv@nkf.se eller Henrik Eriksson henrikjeriksson@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

RISK(U) #4: Autoethnography together (scroll up for Swedish version)
Artistic research at Malongen
13-19 January 2020 initiated by the network Tailor as Rebel (Skräddare som rebell)

Participants: Pia Mauno, Jenny Magnusson, Maria Magnusson, Dorota Lukianska, Camilla Larsson, Marie Holmgren, Carina Fihn, Stina Östberg and Zsusanna Gilice Larsson.

Open House: 15/1, between 17:00 - 20:00, program between 18:00 - 19:00
Nordiska Gästateljén Malongen, Nytorget 15A
Warmly Welcome!

------------------------

During one week participants in the network Tailor as Rebel (Skräddare som rebell) will be guests at NKF´s studio at Malongen. The collective work will evolve around questions of method with a special focus on autoethnography.

Tailor as Rebel (Skräddare som rebell) is a network of artists, curators, writers, and researchers with a family background in textile – such as tailors, seamstresses, milliners and factory workers. The network has been running over 5 years, and arranges public and informal meetings where the relation between textile and the arts are discussed and reflected upon with a cross-disciplinary approach. Conversations and reflexion is always intertwined with aspects from a practical studio work. The network has arranged public events such as salons and seminars as well as exhibitions. 

 

The Open House invites to both informal talks and a program with readings, film screenings and presentations. 

The program takes place between 19.00-20.00 and the different presentation starts with the history of Malongen being one of the oldest now existing industrial sites for textile production in Stockholm. The weaving mill was built during the second half of the 1700 century. 

 -------------------------

RISK(U) means Room and Initiative for Artistic Research and Processes and it is a new form for using NKF’s guest apartment Malongen. RISK(U) make space for artistic research, that is time for deepened artistic work. We welcome collaborations in need of an open, not yet defined, space in order to be formulated. It can be about organizing seminars, workshops or other working processes. It can be a presentation. It can become a conference, a concert or a performance. With RISK(U) the Malongen space is one for artistic dialogue, in art and through art. We welcome encounters between art genres. It is not necessarily that a RISK(U) moment is public, it can also be serving a smaller group of participants.

 

It is about establishing a concentrated time-space for a specific work, carried out by the ones making a RISK(U) event in dialogue with us at NKF. At four occasions we increase the time gap between studio visits and make space for exchanges and friendly intrusions by participants in the local art life of Stockholm, and other places in Sweden.

 

This initiative is formulated by board members Henrik Eriksson, Camilla Larsson and Liv Strand.If you reading this realise an urge to share something and to create a format do visit us this very Saturday, or contact Liv Strand, liv@nkf.se or Henrik Eriksson, henrikjeriksson@gmail.com